Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

زبان تخصصی کامپیوترIT

مقطع : دانشگاهيرشته تحصیلی : کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعاتگرایش : مجموعه فنی و مهندسی نام استاد : آقای ظاهریتعداد وی سی دی : 20تعداد دی وی دی : 3 قیمت : 2900000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

@daneshafshan67 ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- UNIT 12- UNIT 23- UNIT 34- UNIT 45- UNIT 56- UNIT 67- UNIT 78- UNIT 89- UNIT 9 10- UNIT 911- UNIT 1012- UNIT 10-1113- UNIT 11-1214- UNIT 1315- UNIT 1316- UNIT 1417- UNIT 1318- UNIT 14-1519- UNIT 1620- UNIT 16