Products

وی سی دی های دانش افشان از ابتدایی تا دکتری

ماشین الکتریکی 2

مقطع : دانشگاهيرشته تحصیلی : کامپیوتر-نرم افزار-سخت افزار-فناوری اطلاعاتگرایش : مجموعه فنی و مهندسی نام استاد : آقای شفیعیتعداد وی سی دی : 9تعداد دی وی دی : 2 قیمت : 2300000

توضیحات تکمیلی این درس به شرح زیر می باشند :

@daneshafshan67 ; اینستاگرام


فصول این درس به شرح زیر می باشند :

1- ترانسفورماتور هااي تك فاز 2- ترانسفورماتور هااي تك فاز3- ادامه ترانسفورماتورهاي تك فاز و سه فاز 4- موازي كردن ترانسفورماتورهاي تك فاز 5- ترانس هاي سه فاز 6- ماشين هاي AC7- ماشين هاي AC8- ماشين هاي القايي 9- ترمز